తెలుగు పాటను పాడుకొందాం! తెలుగు మాటను కాపాడుకొందాం!               తెలుగు లోనే మాట్లాడదాం! తెలుగు కోసం కొట్లాడదాం!               ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి గట్టి చేతలు తలపెట్టవోయ్!

పొత్తాలు

తెలుగు కోసం తపన ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన పుస్తకాలు:

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భాషా సంక్షోభం
— గారపాటి ఉమామహేశ్వరరావు
తెలుగే గొప్ప భాష
కాని కనుమరుగౌతున్నది
— పారుపల్లి కోదండరామయ్య
ఒక తెలుగు కథ
తెలుగు తక్కువ ప్రపంచంలో
— నందివెలుగు ముక్తేశ్వర రావు
మాతృభాషే న్యాయం
మాతృభాషపై హైకోర్టు తీర్పు (తెలుగు అనువాదం)
— నందివెలుగు ముక్తేశ్వరరావు
తెలుగు రాష్ట్రాలలో భాషావిధానం
— గారపాటి ఉమామహేశ్వరరావు, అద్దంకి శ్రీనివాస్
బంగారు నాణేలు కొత్తది!
మేలిమి తెలుఁగుభాష నేర్చుకోఁదలఁచిన వారికి పనికివచ్చే నిఘంటువు
— వాచస్పతి
తెలుగు నుడికట్టు కొత్తది!
— స.వెం. రమేశ్
మాతృభాషే ఎందుకు కొత్తది!
— సింగమనేని నారాయణ
తెలుగు కోసం కొత్త పుంతలు కొత్తది!
— డా.(లక్ష్మీ నరసింహ) మూర్తి రేమెళ్ళ