తెలుగు పాటను పాడుకొందాం! తెలుగు మాటను కాపాడుకొందాం!               తెలుగు లోనే మాట్లాడదాం! తెలుగు కోసం కొట్లాడదాం!               ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి గట్టి చేతలు తలపెట్టవోయ్!
Categories
అవర్గీకృతం

తెలుగు కూటమి మేలుపిలుపు

తెలుగు కూటమి వలగూడును చూడండి

https://telugukootami.org/category/news

తెలుగు కూటమి – రచ్చబండను యూట్యూబ్ లో చూడండి

https://www.youtube.com/channel/UC6u3dtC-VCKnIuIz06jIMBg

తెలుగు జాతి – ఆత్మ గౌరవ యాత్రను యూట్యూబ్ లో చూడండి

https://www.youtube.com/channel/UCHy9pwdrAaA3QHMN3XQB9xg

తెలుగు కూటమి ట్విట్టర్

తెలుగు కూటమి ఫేస్ బుక్

https://www.facebook.com/groups/274382364108507

తెలుగు కూటమి తెలుగు మాట గూగుల్ జట్టులో చేరండి

ఒక మిన్నంచె(ఇమెయిల్ ) ను telugumaata+subscribe@googlegroups.com కు పంపి జట్టులోకి చేరగలరు

Categories
అవర్గీకృతం

తెలుగు కూటమికి స్వాగతం!

తెలుగు కూటమికి స్వాగతం! తెలుగు కోసం, తెలుగు వెలుగు కోసం పోరాడే భాషాభిమానులందరికీ తెలుగు కూటమి ఒక వేదికగా పనికివస్తుందని ఆశిస్తున్నాం.