తెలుగు పాటను పాడుకొందాం! తెలుగు మాటను కాపాడుకొందాం!               తెలుగు లోనే మాట్లాడదాం! తెలుగు కోసం కొట్లాడదాం!               ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి గట్టి చేతలు తలపెట్టవోయ్!
Categories
పిలుపులు బిసెరిమి

సామాజిక మాధ్యమాలు – సత్తువగల కైదువు

నేడు అంతర్జాలం వల్ల ప్రపంచం మరింత దగ్గరైంది. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఎవరినైనా పలకరించే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాలం, సామాజిక మాధ్యమాలు సత్తువగల కైదువులని (ఆయుధం) గమనించిన చాగంటి మూర్తి గారు, మనం వీటిని ఉపయోగించి, ప్రభుత్వ సంస్థలకు, పలు రంగాల్లో ప్రముఖులకు తెలుగు వాడకం పెంచాలని గుర్తుచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

సునీల్, నరసింహమూర్తిగారు ఆ దిశగా చాలా రోజులుగా పని చేస్తున్నారు. ట్విట్టర్లో (X) ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో వారితో తెలుగులో ట్వీట్లు పెట్టెట్టు చేసారు, విశాఖ మహానగర సంస్థతో కూడా తెలుగులో ట్వీట్లు పెట్టించారు. దానితో పాటు తెలుగు వాడకం అవసరాన్ని గుర్తుచేస్తూ లేఖలు కూడా పంపారు